810 Car Phone - Automatisk svar

background image

Automatisk svar

Denne funktion medfører, at alle indgående opkald automatisk
besvares efter den første ringetone, når biltelefonen er slået til.

Forsigtig!

Hvis du aktiverer denne funktion, skal du kontrollere, at ringe-
tonen er tilstrækkelig høj til at gøre dig opmærksom på et
indgående opkald. I modsat fald risikerer du, at en opkaldende
person lytter med på samtaler, der foregår i bilen.

Sådan aktiveres den automatiske svarfunktion fra standby-
displayet:
X Vælg menuen

Indstillinger

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til menupunktet

Opkaldsindstillinger

, og tryk

for at vælge det.

X Rul med

til

Automatisk svar

, og tryk på

for at

vælge dette element.

X Rul med

til den ønskede valgmulighed,

Til

eller

Fra

, og

tryk på

for at vælge den.