810 Car Phone - Omstilling

background image

Omstilling

Med

Omstilling

kan du omstille indgående opkald til et andet

nummer, f.eks. telefonsvarerens nummer. Kontakt
tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger
(netværkstjeneste).

Biltelefonen indeholder forskellige muligheder, du kan vælge
imellem:
y

Omstil alle taleopkald

Med denne valgmulighed omstilles alle indgående
taleopkald.

y

Omstil ved optaget

Vælg denne mulighed for at omstille taleopkald, når dit
nummer er optaget, eller når du afviser et indgående opkald.

y

Omstil ved intet svar

Med denne valgmulighed omstilles alle taleopkald, du ikke
besvarer.

y

Omstil ved ingen forbindelse

Vælg denne mulighed for at omstille taleopkald, når du er
uden for netværkets rækkevidde.

y

Omstil ved ingen kontakt

Med denne valgmulighed omstilles alle taleopkald, du
modtager, når du ikke er tilgængelig.

y

Annuller alle omstillinger

Brug denne valgmulighed til at annullere alle aktive
omstillingsvalg.

Sådan angiver du omstillingsindstillinger for opkald
fra standby-displayet:

X Vælg menuen

Indstillinger

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til menupunktet

Opkaldsindstillinger

, og tryk

for at vælge det.

X Rul med

til

Omstilling

, og tryk på

for at vælge

dette element.

X Rul med

til den ønskede funktion, og tryk på

for

at vælge den.

Du kan vælge en vilkårlig af fire muligheder for hver af de
tilgængelige omstillingsfunktioner:
y

Aktivér

Med denne mulighed kan du vælge det nummer, du vil
omstille taleopkald til: din

Telefonsvarer

eller et andet

nummer.

y

Annuller

Vælg denne mulighed for omstillingsfunktioner, der ikke
skal aktiveres.

y

Kontrol. status

Med denne valgmulighed kan du kontrollere status for en
omstillingsfunktion.

y

Forsinkelse

Vælg denne mulighed for at angive den tidsperiode,
hvorefter et indgående taleopkald skal omstilles.

!

De oprindelige fabriksindstillinger for forsinkelsestiden er
fem sekunder. Aktive omstillinger vises med en indikator på
displayet. Se Displayindikatorer på side 12, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

background image

Indstillinger

35

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.