810 Car Phone - Ændring af PIN-kode

background image

Ændring af PIN-kode

Med denne valgmulighed kan du ændre PIN-koden for det
aktive SIM-kort. Husk, at disse koder kun må indeholde tallene
0 til 9.