810 Car Phone - Liste over stemmekoder

background image

Liste over stemmekoder

Du kan bruge denne valgmulighed til at kontrollere alle
stemmekoder, der er gemt i biltelefonens hukommelse, og til at
redigere listen vha. ovenstående valgmuligheder.
y

Afspil

Med denne valgmulighed afspilles stemmekoden, som den
er optaget.

y

Skift

Du kan erstatte enhver stemmekode med en ny. Vælg denne
mulighed, og indtal den nye stemmekode.

y

Slet stemmekode?

Vælg denne mulighed for at slette en stemmekode og lave
plads i hukommelsen til en ny stemmekode.

Du kan foretage valget fra standby-displayet:
X Vælg menuen

Tale

, og rul med

til menupunktet

Stemmekoder

. Tryk på

for at vælge det.

X Rul med

til

Liste over stemmekoder

, og tryk på

for at vælge den.

X Rul med

til det ønskede navn i telefonbogen, og tryk

for at vælge det.

X Rul med

til den ønskede mulighed, og tryk på

for

at vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.

background image

Indstillinger

41

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.