810 Car Phone - Udførelse af et taleopkald

background image

Udførelse af et taleopkald

Sådan foretages et taleopkald:

X Tryk på . Du hører en tone, og beskeden

Tal nu

vises på

displayet.

X Indtal stemmekoden, der hører til det ønskede nummer, højt

og tydeligt.

Biltelefonen afspiller stemmekoden og ringer automatisk til
nummeret, der er tildelt til koden, 1,5 sekunder senere.

X Du kan annullere taleopkald ved at trykke på .

!

Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender
eller modtager data, er det ikke muligt at foretage et opkald
ved hjælp af taleopkald. Hvis du vil foretage et opkald ved
hjælp af en stemmekode, skal du først afslutte det program,
der anvender GPRS-forbindelsen.