810 Car Phone - Liste med stemmekommandoer

background image

Liste med stemmekommandoer

Listen med stemmekommandoer indeholder
telefonfunktionerne, der er vist for stemmekommandoer. Hver
funktion på listen kan kontrolleres og redigeres vha.
valgmulighederne nedenfor:
y

Afspil stemmekoder

Med denne valgmulighed afspilles stemmekommandoen,
som den er optaget.

y

Skift

Du kan optage en ny stemmekommando for en valgt post og
dermed erstatte den eksisterende.

y

Slet stemmekommando?

Vælg denne mulighed for at slette en stemmekommando og
lave plads i hukommelsen til en stemmekommando.

background image

Indstillinger

42

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Fra standby-displayet:

X Vælg menuen

Tale

, og rul med

til menupunktet

Stemmekommandoer

. Tryk på

for at vælge det.

X Rul med

til

Liste m. stem.kommandoer

, og tryk på

for at vælge den.

X Rul med

til den ønskede valgmulighed på

Liste m.

stem.kommandoer

, og tryk på

for at vælge den.

X Du kan vælge enhver af de ovenstående muligheder for den

valgte post.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.
Inden du bruger talekommandoer, skal du huske følgende:
y Stemmekommandoer er ikke afhængige af sprog. De er

afhængige af brugerens stemme.

y Stemmekommandoer er følsomme over for baggrundsstøj.

Optag dem, og foretag opkald i rolige omgivelser.

y Når du optager en stemmekommando, skal du tale tydeligt i

mikrofonen.

y Meget korte kommandoer accepteres ikke. Brug lange

kommandoer, og undgå at bruge kommandoer, der ligner
hinanden, til forskellige funktioner.