810 Car Phone - Optagelse af stemmekommandoer

background image

Optagelse af stemmekommandoer

Med denne valgmulighed kan du optage

Stemmekommandoer

(et eller flere ord, der fungerer som en talt kommando) og
tildele dem til funktioner på

Liste m. stem.kommandoer

.

X Du kan optage en ny

Stemmekommandoer

ved i standby-

displayet at vælge menuen

Tale

. Rul med

til

menupunktet

Stemmekommandoer

, og tryk på

for at

vælge det.

X Rul med

til

Stemmekommandoer

, og tryk på

for

at vælge denne mulighed.

X Rul med

til den ønskede funktion på

Liste m.

stem.kommandoer

, og tryk på

for at vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.