810 Car Phone - Sprog

background image

Sprog

Med denne mulighed kan du vælge sproget, som displaytekster
vises i. Hvis der vælges

Automatisk

, vælger telefonen sproget

ifølge oplysningerne, der er gemt på SIM-kortet.

Sådan indstiller du sproget for displaytekster fra standby-
displayet:
X Vælg menuen

Indstillinger

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til menupunktet

Telefonindstillinger

, og tryk

for at vælge det.

X Rul med

til

Sprog

, og tryk på

for at vælge denne

mulighed.

X Rul med

til den ønskede sprog, og tryk på

for at

vælge det.