810 Car Phone - Timer for slukning

background image

Timer for slukning

Biltelefonen leveres med en slukningsforsinkelse, der holder
telefonen åben i den tidsperiode, som er angivet, selvom bilen
ikke er tændt. Når du har slukket for tændingen, er biltelefonen
stadig i drift i det tidsrum, der er angivet i

Timer for slukning

.

Timeren nulstilles automatisk efter hvert opkald.

!

De oprindelige fabriksindstillinger for timeren for slukning
er fem minutter. Slukningsforsinkelsen er begrænset til en
maksimal forsinkelsestid på 24 timer. Husk, at biltelefonen
kører på bilens batteri. Når du angiver timeren for slukning,
skal du passe på ikke at tømme bilens batteri.

Sådan indstiller du timeren for slukning fra standby-displayet:
X Vælg menuen

Indstillinger

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til menupunktet

Telefonindstillinger

, og tryk

for at vælge det.

X Rul med

til

Timer for slukning

, og tryk på

for at

vælge denne mulighed.

background image

Indstillinger

37

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Drej Navi

TM

-hjulet

for at vælge den ønskede

tidsindstilling.

X Tryk på

for at aktivere timeren.

Der vises en besked på displayet om, at timeren for slukning er
angivet.