810 Car Phone - Valg af netværk

background image

Valg af netværk

Det trådløse netværk, som telefonen skal tilsluttes, kan enten
vælges manuelt eller automatisk.
y

Automatisk

Biltelefonen vælger automatisk et passende, tilgængeligt,
trådløst netværk i området.

y

Manuel

Du kan få vist en liste over tilgængelige trådløse netværk og
vælge ethvert netværk, der har en roaming-aftale med
netværksoperatøren for dit hjem. Telefonen forbliver i
manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges,
eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

Sådan indstiller du sproget for displaytekster fra standby-
displayet:
X Vælg menuen

Indstillinger

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til menupunktet

Telefonindstillinger

, og tryk

for at vælge det.

X Rul med

til

Valg af netværk

, og tryk på

for at

vælge denne mulighed.

X Rul med

til det ønskede netværk, og tryk på

for

at vælge det.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.