810 Car Phone - Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast

background image

Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast

Du kan tildele ethvert telefonnummer i telefonbogen til en
hurtigkaldstast (

til

). Bemærk, at tasten

er

reserveret til hurtigkald til din telefonsvarer.
Følgende indstillinger er tilgængelige for hver af hurtig-
kaldstasterne:

Vis nummer

,

Slet

eller

Skift

.

Med start fra standby-displayet:
X Vælg menuen

Kontakter

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til

Hurtigkald

, og tryk på

for at vælge

denne mulighed. Du kan nu få vist listen over hurtigkalds-
taster og de telefonnumre, der er blevet tildelt til dem.

X Rul med

til den ønskede post i kontakterne, og tryk på

for at vælge den. Indstillingerne

Vis nummer

,

Skift

og

Slet

vises.

X Rul med

til den ønskede indstilling, og tryk på

for at vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.