810 Car Phone - Redigering af navne og telefonnumre

background image

Redigering af navne og telefonnumre

Du kan redigere navne og telefonnumre i telefonbogen ved at
starte fra standby-displayet:
X Vælg menuen

Kontakter

, og tryk på

for at åbne

telefonbogen.

X Rul med

til

Rediger kontakt

, og tryk på

for at

vælge denne mulighed.

X Rul med

til det første bogstav i det ønskede navn, og

tryk på

for at få vist listen over poster, der starter med

dette bogstav.

X Rul med

til det ønskede navn i telefonbogen, og tryk

for at vælge det.

X Du kan nu redigere posten. Rul med

til bogstavet eller

tallet, der skal ændres, og foretag de ønskede ændringer.

X Tryk på

for at gemme ændringerne.