810 Car Phone - Søgning efter navne og numre

background image

Søgning efter navne og numre

Du kan hurtigt få adgang til listen med navne og telefonnumre
fra standby-displayet.
X Rul med

til det første bogstav i det ønskede navn, og

tryk på

for at vælge det.

X Du kan nu få vist alle navnene, der er gemt i telefonbogen,

og som starter med det valgte bogstav. De er opført i
alfabetisk rækkefølge.

X Rul med

til det ønskede navn på listen.

X Tryk på

for at foretage et opkald til denne person.

X Tryk på

for at afslutte opkaldet.

X Tryk på

for at vende tilbage til standby-displayet.

Se Opringning fra telefonbogen (navnesøgning) på side 19, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.