810 Car Phone - Tilføjelse af et navn

background image

Tilføjelse af et navn

Navne og telefonnumre gemmes i telefonbogen. Du kan føje et
navn og det relaterede nummer til telefonbogen ved at starte
fra standby-displayet:
X Vælg menuen

Kontakter

, og tryk på

for at åbne

telefonbogen.

background image

Kontakter

31

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Rul med

til

Tilføj kontakt

, og tryk på

for at vælge

denne mulighed.

X Indtast navnet med de alfanumeriske taster, og tryk på

for at gemme det.

X Indtast det tilsvarende nummer, og tryk på

for at

gemme det.

X Hvis du vil slette et tegn, der er indtastet forkert, skal du

trykke på

.