810 Car Phone - Tilføjelse af et telefonnummer

background image

Tilføjelse af et telefonnummer

Du kan føje op til fire ekstra telefonnumre til en post i
telefonbogen. Det første nummer, der gemmes under et navn,
indstilles automatisk til at være standardnummer og angives
med

(Generelt). Andre nummertyper er

(Mobil),

(Privat),

(Arbejde) og

(Fax).

Med start fra standby-displayet:
X Vælg menuen

Kontakter

, og tryk på

for at åbne

telefonbogen.

X Rul med

til

Tilføj nummer

, og tryk på

for at

vælge denne mulighed.

X Rul med

til det ønskede navn i telefonbogen, og tryk

for at vælge det.

X Rul med

til det symbol, du vil tildele til nummeret, du

tilføjer, og tryk på

for at vælge det.

X Indtast nummeret, og tryk på

for at gemme det.

background image

Toneindstillinger

32

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.