810 Car Phone - Opkaldsinfo

background image

Opkaldsinfo

Telefonen registrerer telefonnumrene for
ubesvarede, indgående og udgående
opkald samt datoen og klokkeslættet for
dine opkald.

!

Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald,
hvis netværket understøtter disse funktioner, og hvis
telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

!

På disse lister kan du få vist op til 10 af de seneste opkald,
der er foretaget til telefonen eller modtaget, eller op til 10
numre, du senest har ringet op. De er angivet til reference.
Det nyeste element er vist øverst på listen.

Der er tre valgmuligheder for hvert element i opkaldsinfo:

Ring

op

,

Opkaldstid

eller

Slet

.

X Vælg en post på den ønskede liste, og tryk på

.

X Rul med

til den ønskede valgmulighed, og tryk på

for at vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.
X Tryk på for at returnere til den forrige menu, eller tryk på

tasten, og hold den nede for at returnere til standby-
displayet.