810 Car Phone - Indgående opkald

background image

Indgående opkald

Sådan får du vist en liste på op til ti registrerede numre på de
seneste opkald, du har modtaget, fra standby-displayet:
X Tryk på

.

X Rul med

til menuen

Opkaldsinfo

, og tryk på

for

at åbne den.

background image

Kontakter

30

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Rul med

til

Indgående opkald

, og tryk på

for at

få vist listen.

X Rul med

gennem listen.