810 Car Phone - Udgående opkald

background image

Udgående opkald

Du kan bruge en genvej for at få vist listen på op til ti af de
seneste opkaldte numre i standby-displayet: tryk på

.

Sådan får du vist listen over de senest opkaldte numre fra
standby-displayet:
X Tryk på

.

X Rul med

til menuen

Opkaldsinfo

, og tryk på

for

at åbne den.

X Rul med

til

Udgående opkald

, og tryk på

for at få

vist listen.

X Rul med

gennem listen.