810 Car Phone - Optag

background image

Optager

Med optagerfunktionen kan du optage
tale, lyd eller eller et aktivt opkald. Dette
er særlig nyttigt, hvis du skal registrere
oplysninger under et opkald: Du kan

f.eks. optage et navn eller nummer, der senere skal skrives ned.

!

Følg alle lokale regler og regulativer for optagelse af opkald.
Brug ikke denne funktion i strid med gældende lov.

Du kan oprette op til 10 optagelser, bare du ikke overskrider en
samlet optagetid på otte minutter. Hver optagelse gemmes
sammen med løbenummer, opkaldets længde, tid og
hukommelsesstatus.

Nye optagelser gemmes automatisk i hukommelsen. Når
hukommelsen er fuld, vises beskeden

Ikke plads til optagelsen

på displayet. Hvis du vil lave nye optagelser, skal du først slette
nogle gamle.
X Tryk på tasten , og hold den nede for at starte optagelse

under et telefonopkald.

!

Du kan let afspille optagelserne vha. en stemmekommando.
Sig stemmekommandoen, hvorefter biltelefonen starter
med den optagelse, der sidst er foretaget. Med

kan du

gå videre til den næste optagelse.

!

Før du kan bruge denne genvej, skal du tildele en
stemmekommando til denne funktion i biltelefonen. Se
Stemmekommandoer på side 41, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

Optag

Dette valg giver mulighed for at optage tale og gemmer
automatisk optagelsen.

Sådan laves en optagelse:
X Vælg menuen

Optager

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til

Optag

, og tryk på

for at vælge denne

mulighed.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.
Hvis du er i gang med et aktivt opkald og ønsker at lave en
optagelse:
X Tryk på , og hold den nede for at starte optagelsen.
X Tryk på

for at afslutte optagelsen.

Alle poster gemmes og nummereres (f.eks. bånd 1).

Sådan får du listen med poster:
X Vælg muligheden

Optager

i standby-displayet, og tryk på

for at åbne den og få vist listen med optagelser.

X Rul med

til den ønskede optagelse, og tryk på

for

at vælge den.

Desuden er valgene

Afspil

og

Slet

tilgængelige.