810 Car Phone - Toneindstillinger

background image

Toneindstillinger

Du kan vælge den ønskede ringetone for
indgående opkald, ændre lydstyrken og
slå advarselstoner til eller fra.

!

Brug Navi

TM

-hjulet

til at regulere ringetonens

lydstyrke, når biltelefonen ringer for at meddele om et
indgående opkald, eller til at ændre højttalerens lydstyrke
under et igangværende opkald.

X Vælg

Toner

, og tryk på

for at få adgang til

menupunkterne.

X Rul med

til den ønskede valgmulighed, og tryk på

for at vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.

background image

Indstillinger

33

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.