810 Car Phone - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi er en
international standard for trådløs
kortbølgekommunikation, der giver
mulighed for at oprette en trådløs

forbindelse mellem biltelefonen og en kompatibel enhed, der
understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Sådanne enheder
omfatter f.eks. mobiltelefoner, en bærbar computer eller et
trådløst headset.

Eftersom enheder med Bluetooth-teknologi kommunikerer ved
hjælp af radiobølger, behøver telefonen og den anden enhed
ikke at være inden for direkte synsvidde. De to enheder skal blot
være højst 10 meter fra hinanden, selvom forbindelsen godt kan
forstyrres af f.eks. bilens karosseri eller andre elektroniske
enheder.

!

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du sørge for, at både
biltelefonen og den anden enhed, der understøtter
Bluetooth-teknologi, er tændt. Der kan være begrænsninger
i brugen af sådanne enheder i nogle lande. Spørg de lokale
myndigheder.