810 Car Phone - Bluetooth-navn

background image

Bluetooth-navn

Brug denne valgmulighed til at ændre biltelefonens Bluetooth-
enhedsnavn, der kan ses af andre. Fabriksindstillingen er Nokia
810. Du kan finde navnet, der bruges til en enhed, som er
linieparret med din biltelefon, i menuen

Vis forbundne enheder

.

X Rul med

til

Bluetooth-navn

, og tryk på

for at

vælge punktet.