810 Car Phone - Linieparring med enheder med Bluetooth- teknologi

background image

Linieparring med enheder med Bluetooth-
teknologi

Når du vil oprette en forbindelse, skal du muligvis udskifte
adgangskoderne til Bluetooth med den enhed, du etablerer
forbindelse til for første gang. Denne handling kaldes
linieparring. Adgangskoden til Bluetooth er en numerisk kode
på 1 til 16 tegn. Hvis du bliver bedt om at angive en
adgangskode, skal du angive den adgangskode, der blev leveret
med enheden.

Når du opretter en trådløs forbindelse til enheder som f.eks. en
mobiltelefon, der bruger Bluetooth-teknologi, kan du måske
bruge en midlertidig adgangskode, du selv har oprettet. Denne

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

45

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

adgangskode bruges kun én gang, og du behøver ikke at huske
den. Angiv denne adgangskode i de to enheder, der deler en
Bluetooth-forbindelse. Følg derefter instruktionerne, der vises
på de to enheders displays.

Vælg en enhed på listen for at starte linieparring:
X Rul med

til den ønskede enhed, og tryk på

for at

vælge den.