810 Car Phone - Søgning efter enheder, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Søgning efter enheder, der understøtter trådløs
Bluetooth-teknologi

Hvis du vil linieparre biltelefonen med den ønskede kompatible
enhed, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, skal du
først søge efter den i Bluetooth-området:
X Med displayet i standby skal du vælge

Bluetooth

og trykke

for at åbne denne menu.

X Rul med

til

Søg efter Bluetooth-enheder

, og tryk på

for at vælge den.

Biltelefonen begynder nu at søge efter mobiltelefoner og
tilbehør, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi inden for
telefonens rækkevidde. Enheder, der besvarer denne
forespørgsel, vises på en liste, med den sidst fundne enhed
nederst på listen.
X Rul med

gennem listen.