810 Car Phone - Vis aktive enheder

background image

Vis aktive enheder

Sådan vises de aktuelt aktive enheder med Bluetooth-teknologi,
der deler en forbindelse med din biltelefon:
X Vælg

Vis aktive enheder

i menuen

Bluetooth

, og tryk på

for at få vist den aktive enhed.

Du kan eventuelt afslutte Bluetooth-forbindelsen i denne menu.