810 Car Phone - Modtagelse af visitkort

background image

Modtagelse af visitkort

Sørg for, at biltelefonen er klar til at modtage data via
Bluetooth. Hvis du vil gøre dette, skal biltelefonen være synlig
for kompatible enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi.
Se Aktivering af synlighed på side 46, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

Brugeren af den anden kompatible telefon kan nu sende sit
visitkort og telefonnummer via det ønskede medie.

Når du har modtaget et visitkort via Bluetooth eller som en kort
besked, skal du trykke på Navi

TM

-hjulet

og vælge Gem for

at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Eller vælg Afvis,
hvis du ikke vil gemme visitkortet.