810 Car Phone - Dataoverførsel via RS232-stikket

background image

Dataoverførsel via RS232-stikket

Tilslut en kompatibel bærbar computer til biltelefonen med
adapterkablet (D-SUB9 til 10-bens western), der følger med
telefonen.

Hvis du vil overføre data mellem biltelefonen og en kompatibel
bærbar computer, skal du sætte 10-bens western-stik ind i den
tilsvarende port i radioenheden. D-SUB9-stikket sættes ind i
den bærbare computer. Der kan også tilsluttes en kompatibel
mobil faxenhed. Se Oversigt over biltelefonen og udstyret på
side 7, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du vil aktivere modemet, skal du vælge dataoverførsels-
hastigheden Standard 19200 bps på den bærbare computer.
Yderligere oplysninger findes på NOKIA's websted:
http://www.nokia.com.

background image

Installation

52

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.