810 Car Phone - Kanalskift

background image

Kanalskift

Når biltelefonbrugeren bevæger sig fra én netværkscelle til en
anden, falder kanalens signalstyrke, og den trådløse
telefonudveksling skifter måske brugeren over til en anden celle
og frekvens, hvor signalet er stærkere. Et celleskift kan også ske,
når brugeren ikke skifter placering, fordi belastningen af den
trådløse trafik ændres. Sådanne kanalskift kan forårsage
forsinkelser.