810 Car Phone - Lav signalstyrke

background image

Lav signalstyrke

Enten som følge af afstand fra en antennemast eller blokeringer
mellem biltelefonen og antennemasten kan radiosignalstyrken
fra en celleplacering være for svag eller ustabil til at give en
pålidelig trådløs forbindelse og kan dermed ikke sikre problemfri
modtagelse eller overførsel. For at sikre den bedst mulige
kommunikation skal du derfor tage hensyn til følgende punkter,
når du bruger biltelefonen:

Data- og faxoverførsel fungerer bedst, når bilen ikke er i
bevægelse. Forsøg på trådløs kommunikation i et køretøj, der

background image

Referenceoplysninger

51

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

bevæger sig, kan ikke anbefales. Faxoverførsel svækkes lettere
end overførsel af data eller korte beskeder.

Kontroller signalstyrken på biltelefonens display. Hvis trådløse
signaler ikke er stærke nok til at understøtte et taleopkald, bør
dataforbindelse ikke forsøges, før du kan finde en placering med
bedre modtagelse.