810 Car Phone - Støj

background image

Støj

Radiointerferens fra elektronisk udstyr eller fra omgivende
trafik kan have indflydelse på overførslens kvalitet.