810 Car Phone - Radioenhed TFE-4R (Pos.1)

background image

Radioenhed TFE-4R (Pos.1)

Det anbefales at montere radioenheden TFE-4R på en mindre
synlig position inde i bilen. Men sørg for, at enheden installeres,
så der er let adgang til SIM-kortet, og det kan udskiftes, når det
er nødvendigt, og sørg for, at kablerne til mikrofonen og
højttaleren kan nå de steder, du vil montere disse komponenter.

!

Når radioenheden installeres, skal du sørge for at montere
holderen på en sådan måde, at enheden glider på plads imod
bilens front eller monteres sidelæns. Ellers kan enheden rive

background image

Montering

54

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

sig fri, hvis der sker en ulykke, og den kan forårsage
personskade.

Installation af radioenheden i bilen