810 Car Phone - Sikkerheden kommer altid først

background image

Sikkerheden kommer altid først

!

Læs de grundlæggende retningslinier for sikkerhed, der er
angivet nedenfor, før du begynder at installere.

y Sørg for, at bilens tænding er slukket, og afbryd bilens

batteri, før du begynder at installere, og sørg for, at det ikke
kan tilsluttes ved et uheld.

y Ryg ikke under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er

objekter, der kan forårsage ild eller flammer, i nærheden.

background image

Montering

53

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

y Vær omhyggelig med ikke at beskadige elektriske kabler,

brændstof- eller bremserør eller sikkerhedsudstyr under
installationen.

y Sørg for ikke at ændre styre- eller bremsesystemerne eller

andre systemer, der er vigtige for bilens retmæssige drift,
under installation af biltelefonudstyret. Kontroller, at
airbaggens funktion ikke er blokeret eller forhindret på
nogen måde.

y Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer,

der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt
beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer,
elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske
fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Hvis du
bemærker en fejl eller ændring i funktionen af et sådant
system, skal du kontakte bilforhandleren.

y Biltelefonsættet må kun bruges med en driftsspænding på

12 V med minuspolen jordforbundet. Hvis dette krav ikke
overholdes, kan det forårsage beskadigelse af bilens
elektroniske system.

y Betjen ikke biltelefonen fra bilens batteri i en længere

periode, dvs. med motoren slukket, da bilens batteri kan løbe
tørt.

y Reglerne vedrørende radiosignaler for mobilt

transmissionsudstyr kræver, at der er en minimumsafstand
på 20 cm mellem antennen og alle personer.