810 Car Phone - 9. Vedligeholdelse

background image

9. Vedligeholdelse

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et
gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg
nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle
garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år
fremover.
y Opbevar biltelefonen, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt

for små børn.

y Biltelefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af

væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der
korroderer elektroniske kredsløb.

y Biltelefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede,

snavsede omgivelser. Dette kan beskadige telefonens
bevægelige dele.

y Biltelefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje

temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid,
ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller
slå sig.

y Biltelefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når

telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i
telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske
kredsløb.

y Forsøg ikke at åbne biltelefonen. Telefonen kan tage skade,

hvis den udsættes for ukyndig behandling.

y Undgå at tabe, banke på eller ryste biltelefonen.

Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.

y Rengør aldrig biltelefonen med stærke kemikalier,

rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

y Mal ikke biltelefonen. Malingen kan blokere de bevægelige

dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.

y Anvend kun en godkendt antenne. Biltelefonen kan blive

beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages
ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og
det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om
radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både biltelefonen og alt tilbehør.
Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der
opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og om
nødvendigt sørge for service.