810 Car Phone - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Netværkstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.

Generelle oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Oversigt over biltelefonen og udstyret . . . . . . . 7
Før du aktiverer telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pakkens mærkater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Adgangskoder, der skal bruges til SIM-kortet 11

2.

Telefonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Displayindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Grundlæggende komponenter i håndsættet . 14

3.

Kom godt i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Installation af SIM-kortet . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tændt og slukket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.

Opkaldsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Taleopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Opringning fra telefonbogen (navnesøgning) 19
Genopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Foretagelse af et opkald vha. tastaturet . . . . 20
Brug af Navi

TM

-hjulet til at foretage

et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Listen med foretrukne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Banke på-tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Valg under et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Accept eller afvisning af et indgående opkald 22

5.

Brug af menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Adgang til en menufunktion . . . . . . . . . . . . . . 23
Liste over menufunktioner . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.

Menufunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opkaldsinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Toneindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Optager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Trådløs Bluetooth-teknologi . . . . . . . . . . . . . . 44
Brugerdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

7.

Datakommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Trådløs Bluetooth-teknologi . . . . . . . . . . . . . . 49
Afsendelse og modtagelse af visitkort . . . . . . 49
GPRS (General Packet Radio Service) . . . . . . . 49
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) . 50
Referenceoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

background image

Indholdsfortegnelse

4

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

8.

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Nokia 810-biltelefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sikkerheden kommer altid først . . . . . . . . . . . 52
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Funktionstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Indholdet af leveringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

9.

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

10. Vigtige oplysninger om sikkerhed . . . . . . . . . .58

Trafiksikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Driftsomgivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Elektronisk udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pacemakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Områder med brand- og eksplosionsfare . . . . 58
Biler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Nødopkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Sådan foretages et nødopkald . . . . . . . . . . . . 59

11. Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
12. Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

background image

Sikkerhed

5

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.