810 Car Phone - Sikkerhed

background image

Sikkerhed

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/
eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder flere
oplysninger.

SLUKKET

Hvis brug af trådløs telefon er forbudt, eller hvis det
kan forårsage forstyrrelser eller være farligt, skal du
skifte biltelefonen til slukket tilstand. Det gøres ved at
trykke på

og holde tasten nede, mens tændingen er

slået til.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Husk på, at korrekt sikkerhed under betjening af et
motorkøretøj i trafikken kræver den fulde opmærks-
omhed af alle bilister. Brug kun biltelefonen, hvis
trafikken tillader sikker brug, og undersøg, om lokale
love eller bestemmelser begrænser brugen af
mobiltelefoner under kørsel.

FORSTYRRELSER

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der
indvirker på sende- og modtageforholdene.

SLUKKET PÅ TANKSTATIONER

Sluk biltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobil-
telefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.

SLUKKET VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Sluk biltelefonen ved sprængningsområder. Respekter
restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.

KOMPETENT INSTALLATION OG SERVICE

Mobiltelefonudstyret må kun installeres og repareres
af fagfolk.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Ved tilslutning til andet udstyr via kabel eller trådløs
Bluetooth-teknologi findes detaljerede sikkerheds-
instruktioner i den relevante brugervejledning. Tilslut
ikke produkter, der ikke er kompatible.

NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til
netværket.
X Tryk på

, og hold tasten nede, indtil

Foretag et

nødopkald?

vises på displayet. Bekræft ved at trykke på

.

X Bekræft sikkerhedsforespørgslen

Ja

ved at trykke på

, eller annuller ved at vælge

Nej

med

og

trykke på

.

Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før
alarmcentralen afslutter samtalen.

OPKALD

Sørg for, at bilen er tændt. Vælg det ønskede
telefonnummer, eller indtast telefonnummeret, og tryk
derefter på

. Tryk på

for at afslutte et opkald.

Tryk på

for at besvare et opkald.

ANTENNE

Reglerne vedrørende radiosignaler for mobilt trans-
missionsudstyr kræver, at der er en minimumsafstand
på 20 cm mellem antennen og alle personer.

background image

Netværkstjenester

6

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

UDSKIFTNING AF SIKRING

Brug altid en sikring af samme type og størrelse som
den defekte sikring. Brug aldrig en kraftigere sikring!

Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er
godkendt til brug i (E)GSM 900 og GSM 1800-netværket.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af en række af de
netværkstjenester, som tjenesteudbyderne tilbyder. Det er
særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem den lokale
tjenesteudbyder. For at få adgang til disse tjenester skal du
tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den
lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få oplysninger om
brug af de pågældende netværkstjenester.

!

Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle
sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester.

Om tilbehør

Advarsel!

Brug kun batterier, som af producenten er godkendt til brug
sammen med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer
kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og
garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt
tilbehør.

background image

Generelle oplysninger

7

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.