810 Car Phone ohje

background image

Nokia 810-autopuhelin

Käyttöohje
Asennusohje

9356680

Painos 3

background image

2

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten että TFE-4R-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen. Tuote noudattaa rajoituksia, jotka on määritetty
direktiivin 2004/104/EY (jolla muutettiin direktiiviä 72/245/ETY)
liitteessä I, kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2005-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista
lupaa.
Nokia, Nokia Connecting People ja Navi

TM

wheel -näppäin ovat Nokia

Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä
muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien
tietojen tai tulojen menetys.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta,
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa
takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä
asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja
lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyk-
siä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9356680 / 3. painos

0434

background image

Sisällysluettelo

3

Copyright © 200

6 Nokia. All rights reserved.