810 Car Phone - 10. Tärkeätä tietää

background image

10. Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telinee-
seensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi
lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta
puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se
saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu
radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa
kuitenkin puuttua suojaus autopuhelimen lähettämiä
radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että ajoneuvon
antennin etäisyys sydämentahdistimesta on vähintään 20 cm,
jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle
mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat
yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman
tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta,
kytke autopuhelin heti off-tilaan.

Räjähdysalttiit alueet

Kytke autopuhelin off-tilaan (katso kohtaa Off-tila sivulla 17),
kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia
kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa
ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, ettei autopuhelinta käytetä huoltoasemalla.
Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia
rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla,
kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty
selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat,
kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa
käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania),
alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi
viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikki alueet, joilla
ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa
sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla
vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan
takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki
matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat
oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai
räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai
lisävarusteiden kanssa.

background image

Hätäpuhelut

59

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla.
Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia
matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai
alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon
asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja
turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa
matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä
määräaikaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin
rangaistustoimiin.

Hätäpuhelut

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa
matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai
puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta
palveluntarjoajilta.

Varoitus!

Tämä autopuhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan
radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa
sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä
ei voida taata kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien
luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa
jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Hätäpuhelun soittaminen

Kytke puhelimeen virta tai autoon
sytytysvirta, ellei se jo ole päällä.
Tarkista, että signaali on riittävän
voimakas.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on
oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
X Pidä

-näppäintä alhaalla, kunnes teksti

Soitetaanko

hätäpuhelu?

tulee näyttöön. Vahvista painamalla

-

näppäintä.

X Kun haluat vahvistaa turvakyselyn, valitse

Kyllä

painamalla

-näppäintä. Kun haluat peruuttaa sen, valitse Ei

pyörittämällä

-näppäintä ja painamalla

-

näppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot
mahdollisimman tarkasti. Muista, että autopuhelimesi saattaa
olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä
katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

background image

Tekniset tiedot

60

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.