810 Car Phone - Toimintojen valitsimet

background image

Toimintojen valitsimet

Toimintojen valitsimiin kuuluu neljä
näppäintä ja Navi

TM

wheel -näppäin.

Valitun asetuksen mukaan voit valita
seuraavista vaihtoehdoista:

Navi

TM

wheel -näppäin

Käännä Navi

TM

wheel -näppäintä, kun haluat säätää

saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuutta tai
kaiuttimen äänenvoimakkuutta käynnissä olevan puhelun
aikana. Navi

TM

wheel -näppäimen avulla voi myös selata

valikkoa.

Käännä valmiustilassa Navi

TM

wheel -näppäintä

vasemmalle,
kun haluat näppäillä puhelinnumeron. Jos olet
ääninäytössä ja käännät Navi

TM

wheel -näppäintä

vasemmalle, voit selata äänikomentoja ja esimerkiksi
valita toistettavan komennon.

Käännä valmiustilassa Navi

TM

wheel -näppäintä

oikealle,
kun haluat etsiä puhelinluettelosta merkintää (joka alkaa
kirjaimella A, B, C...).
Jos olet ääninäytössä ja käännät Navi

TM

wheel -näppäintä

oikealle, voit selata numeroiden äänivalinnassa
käytettäviä äänitunnisteita ja esimerkiksi valita
toistettavan tunnisteen.

Pidä alhaalla

hätäpuhelutoiminto on käytössä.

Paina

saapuvaan puheluun vastaaminen.

luettelo 10 viimeisestä puhelinnumerosta,
joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa.

numeron valinnan aloitus.

Pidä alhaalla

tekstin, numeroiden tai muiden
merkintöjen poisto.

paluu valmiustilaan.

Paina

puhelun lopetus.

näppäillyn merkin tai numeron poisto.

paluu edelliseen valikkovaihtoehtoon tai
näyttöön.

background image

Luurin perusosat

15

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Paina Navi

TM

wheel -näppäintä,

kun haluat valita toiminnon seuraavissa tilanteissa:
– valikon avaus ja kohteen valinta.
– kohteen valinta luettelosta.
– vaihtoehtojen avaaminen ja kohteen valinta.

Kun näyttö on valmiustilassa, tällä näppäimellä otetaan
käyttöön seuraavia toimintoja:

X Paina näppäintä, kun haluat kytkeä kaiuttimen päältä.

Vilkkuva näyttö osoittaa saapuvan puhelun.

X Pidä näppäintä alhaalla, kun haluat kytkeä puhelimen off-

tilaan. Palaa valmiustilaan painamalla näppäintä.

X Paina näppäintä, kun haluat siirtää saapuvat tai käynnissä

olevat puhelut autopuhelimesta laitepariksi määritettyyn
yhteensopivaan kuulokkeeseen tai päinvastoin.

Kun näyttö on valmiustilassa, tällä näppäimellä otetaan
käyttöön seuraavia äänitoimintoja:

X Paina näppäintä, kun haluat ottaa käyttöön äänivalinnan ja

äänikomennot.

X Pidä näppäintä alhaalla, kun haluat ottaa käyttöön

äänitystoiminnon (myös käynnissä olevien puhelujen
aikana).