810 Car Phone - SIM-kortin asennus

background image

SIM-kortin asennus

Varoitus!

Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

!

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-
korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet
korttia tai kun asennat tai poistat sen.

X Katkaise auton sytytysvirta ennen SIM-kortin asentamista.
X Paina radioyksikön kotelossa oleva

salpa (1) varovasti auki ja nosta
kansi (2).

X Vapauta SIM-kortin pidikkeen (3)

lukitus työntämällä pidikettä
kuvan osoittamalla tavalla.

X Avaa SIM-kortin pidike nostamalla

sitä ylöspäin toisesta päästä kuvan
(4) osoittamalla tavalla.

X Aseta SIM-kortti varovasti

pidikkeeseen (5). Varmista, että
SIM-kortti on asennettu oikein.
Kortin kullanvärisen kontakti-
pinnan on oltava sinuun päin.

X Työnnä SIM-kortin pidike alas

alkuperäiseen asentoonsa ja
lukitse se paikalleen työntämällä
sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
Sulje radioyksikön kansi ja tarkista,
että se menee kunnollisesti kiinni.

background image

Virran kytkeminen ja katkaiseminen ja off-tila

17

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.