810 Car Phone - Äänivalinta

background image

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla ääni-
tunnisteen, joka on liitetty puhelin-
luettelossa olevaan numeroon. Nimi-
tunnisteita voi liittää 15:een puhelin-

luetteloon tallennettuun numeroon. Mitä tahansa puhuttua
sanaa (tai sanoja), kuten henkilön nimeä, voidaan käyttää
äänitunnisteena, kun soitetaan puhelu äänivalinnan avulla.

Huomaa ennen äänivalinnan käyttöä seuraavat seikat:
y Äänitunnisteet eivät ole kielikohtaisia. Ne ovat riippuvaisia

puhujan äänestä.

y Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä ne ja

soita puheluja hiljaisessa ympäristössä.

y Äänittäessäsi äänitunnistetta tai soittaessasi puhelua

lausumalla äänitunnisteen pidä puhelinta normaalissa
asennossa lähellä korvaasi.

y Hyvin lyhyet nimet eivät ole hyväksyttyjä. Käytä pitkiä nimiä

ja vältä samantapaisten nimien antamista eri numeroille.

!

Nimi täytyy lausua täsmälleen samalla tavalla kuin sitä
äänitettäessä. Se voi olla vaikeaa esimerkiksi meluisassa
ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään
äänivalintaan ei saa luottaa missään oloissa.

!

Ennen tämän ominaisuuden käyttöä sinun on äänitettävä
äänitunnisteet autopuhelimen puhelinluetteloon

tallennetuille numeroille. Äänitunniste lisätään sanomalla
äänitunniste ja liittämällä se puhelinluettelossa olevaan
numeroon. Lisätietoja on kohdassa Äänitunnisteet
sivulla 40.

X Kun haluat soittaa numeroon äänivalinnan avulla, siirry

ääninäyttöön painamalla -näppäintä. Kuuluu äänimerkki,
ja näyttöön tulee teksti

Sano nimi

.

X Sano haluamaasi numeroon liittyvä äänitunniste

äänekkäästi ja selvästi.

Autopuhelin osoittaa tunnistaneensa äänitunnisteen
toistamalla sen sellaisena kuin se on äänitetty. Numero
valitaan automaattisesti 1,5 sekunnin kuluttua.