810 Car Phone - Puhelinluettelon avaaminen

background image

Puhelinluettelon avaaminen

Joskus puhelinluettelo täytyy avata puhelun aikana. Näin on
esimerkiksi silloin, kun haluat tarkistaa numeron tai antaa
soittajalle jonkin tietyn numeron.
X Etsi numero puhelinluettelosta puhelun aikana

pyörittämällä -näppäintä.

X Voit poistua puhelinluettelosta ja palata edelliseen

näyttöön painamalla

-näppäintä.