810 Car Phone - Äänitys

background image

Äänitys

Äänitystoiminnon avulla voit äänittää
puhetta, ääntä tai käynnissä olevaa
puhelua. Tästä on hyötyä erityisesti

silloin, kun haluat tehdä muistiinpanoja puhelun aikana: voit
esimerkiksi äänittää nimen tai numeron ja kirjoittaa sen
muistiin myöhemmin.

!

Noudata kaikkia puhelujen äänittämistä koskevia paikallisia
lakeja. Älä käytä tätä toimintoa lakien vastaisesti.

Äänitysten enimmäismäärä on 10, ja niiden kokonaiskesto voi
olla 8 minuuttia. Kunkin äänitteen mukana tallentuu juokseva
numero, puhelun pituus ja aika sekä muistin tila.

Uudet äänitteet tallentuvat automaattisesti muistiin. Kun
muisti täyttyy, ilmoitus

Muisti ei riitä tallennuks.

tulee

näyttöön. Jotta voisit tehdä uusia äänityksiä, poista ensin
joitakin vanhoja äänitteitä.
X Aloita äänitys puhelun aikana pitämällä -näppäintä

alhaalla.

!

Äänitteitä voi toistaa helposti äänikomennon avulla. Sano
äänikomento, ja autopuhelin alkaa toistaa viimeisintä
äänitettä. Painamalla

-näppäintä voit siirtyä

seuraavaan äänitteeseen.

!

Ennen kuin voit käyttää tätä pikatoimintoa, määritä sille
äänikomento autopuhelimessa. Lisätietoja on kohdassa
Äänikomennot sivulla 42.

background image

Langaton Bluetooth-tekniikka

44

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.