810 Car Phone - Äänikomennon antaminen

background image

Äänikomennon antaminen

!

Kun GPRS-yhteyttä käyttävä sovellus lähettää tai vastaan-
ottaa dataa, et voi antaa äänikomentoja. Jos haluat antaa
äänikomennon, sulje ensin GPRS-yhteyttä käyttävä sovellus.

Voit antaa äänikomennon seuraavasti:

X Paina -näppäintä. Kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee

teksti

Sano nimi

.

X Sano äänikomento äänekkäästi ja selvästi.
Autopuhelin toistaa äänikomennon ja tekee automaattisesti
siihen liittyvän toiminnon 1,5 sekunnin kuluttua.

!

Äänikomento täytyy lausua täsmälleen samalla tavalla kuin
sitä äänitettäessä. Se voi olla vaikeaa esimerkiksi meluisassa
ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään
äänikomentoihin ei saa luottaa missään oloissa.