810 Car Phone - Äänikomentolista

background image

Äänikomentolista

Äänikomentolistassa on ne lueteltu puhelimen toiminnot, joihin
on liitetty äänikomento. Listassa olevia toimintoja voi
tarkastella ja muokata käyttäen seuraavassa kuvattuja
vaihtoehtoja:
y

Toista äänikomennot

Tällä vaihtoehdolla voit toistaa äänikomennon sellaisena
kuin se on äänitetty.

y

Muuta

Voit äänittää valitulle merkinnälle uuden äänikomennon,
joka korvaa vanhan komennon.

y

Poistetaanko äänikomento?

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa äänikomennon
ja tehdä muistiin tilaa uudelle äänikomennolle.

Kun näyttö on valmiustilassa, toimi seuraavasti:

X Valitse

Ääni

-valikko ja selaa

Äänikomennot

-vaihtoehdon

kohdalle pyörittämällä

-näppäintä. Valitse se

painamalla -näppäintä.

X Selaa

Äänikomentolista

-vaihtoehdon kohdalle

pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.

X Selaa haluamasi vaihtoehdon kohdalle

Äänikomentolista

-

kohdassa pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se

painamalla -näppäintä.

X Voit valita minkä tahansa edellä esitetyistä vaihtoehdoista

valitulle merkinnälle.

X Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

background image

Äänitys

43

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Huomaa ennen äänikomentojen käyttöä seuraavat seikat:
y Äänikomennot eivät ole kielikohtaisia. Ne ovat riippuvaisia

puhujan äänestä.

y Äänikomennot ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä ne ja

soita puheluja hiljaisessa ympäristössä.

y Kun äänität äänikomentoa, puhu selkeällä äänellä

mikrofoniin.

y Hyvin lyhyet komennot eivät ole hyväksyttyjä. Käytä pitkiä

komentoja ja vältä samantapaisten komentojen antamista
eri toiminnoille.