810 Car Phone - Automaattinen vastaus

background image

Automaattinen vastaus

Kun tämä toiminto on käytössä, saapuvaan puheluun vastataan
automaattisesti ensimmäisen soiton jälkeen, jos autopuhelin on
päällä eikä se ole off-tilassa.

Varoitus!

Jos otat tämän toiminnon käyttöön, varmista, että soittoääni on
asetettu tarpeeksi voimakkaaksi, jotta huomaisit saapuvan
puhelun. Muussa tapauksessa soittaja voi kuunnella autossa
käytäviä keskusteluja.

Kun näyttö on valmiustilassa, voit ottaa automaattisen
vastaustoiminnon käyttöön seuraavasti:
X Valitse

Asetukset

-valikko ja avaa se painamalla

-

näppäintä.

X Selaa

Puheluasetukset

-vaihtoehdon kohdalle pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.

X Selaa

Automaattinen vastaus

-vaihtoehdon kohdalle

pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.

X Selaa haluamasi vaihtoehdon (

Käytössä

tai

Ei käytössä

)

kohdalle pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se

painamalla -näppäintä.