810 Car Phone - Nimien ja numeroiden haku

background image

Nimien ja numeroiden haku

Kun näyttö on valmiustilassa, voit saada nopeasti esiin nimien
ja puhelinnumeroiden luettelon.
X Selaa haluamasi nimen ensimmäisen kirjaimen kohdalle

pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.

X Nyt voit tarkastella kaikkia puhelinluetteloon tallennettuja

nimiä, jotka alkavat valitulla kirjaimella. Ne on lueteltu
aakkosjärjestyksessä.

X Selaa haluamasi nimen kohdalle luettelossa pyörittämällä

-näppäintä.

X Voit soittaa tälle henkilölle painamalla

-näppäintä.

X Kun haluat lopettaa puhelun, paina

-näppäintä.

X Kun haluat palata valmiustilaan, paina

-näppäintä.

Lisätietoja on kohdassa Numeron valinta puhelinluettelosta
(nimihaku) sivulla 18.