810 Car Phone - Nimien ja puhelinnumeroiden muokkaaminen

background image

Nimien ja puhelinnumeroiden muokkaaminen

Kun näyttö on valmiustilassa, voit muokata puhelinluettelossa
olevia nimiä ja puhelinnumeroita seuraavasti:
X Valitse

Puh.luettelo

-valikko ja avaa puhelinluettelo

painamalla -näppäintä.

background image

Osoitekirja

31

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Selaa

Muokkaa tietoja

-vaihtoehdon kohdalle pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.

X Selaa haluamasi nimen ensimmäisen kirjaimen kohdalle

pyörittämällä

-näppäintä ja paina

-näppäintä,

jolloin esiin tulee tällä kirjaimella alkavien merkintöjen
luettelo.

X Selaa haluamasi nimen kohdalle puhelinluettelossa

pyörittämällä

-näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.

X Nyt voit muokata merkintää. Selaa muutettavan kirjaimen

tai numeron kohdalle pyörittämällä

-näppäintä ja tee

muutokset.

X Voit tallentaa muutokset painamalla

-näppäintä.