810 Car Phone - Saapuneet

background image

Saapuneet

Kun uusi tekstiviesti on saapunut,

-

symboli ja uusien viestien määrä sekä
ilmoitus

N uutta viestiä vastaanotettu

näkyy näytössä.

Autopuhelimeen lähetetyt tekstiviestit näkyvät siinä järjestyk-
sessä kuin ne on vastaanotettu. Lukemattomat tekstiviestit on
merkitty

-symbolilla ja luetut tekstiviestit

-symbolilla.

Vilkkuva tekstiviestisymboli

tarkoittaa, että viestimuisti on

täynnä. Jotta uuden viestin voisi lähettää tai vastaanottaa,
vanhoja viestejä on ensin poistettava.

Jos olet vastaanottanut useamman kuin yhden tekstiviestin,
toimi seuraavasti:
X Valitse

Viestit

-valikko ja avaa se painamalla

-näppäintä.

X Valitse

Saapuneet

-vaihtoehto ja paina

-näppäintä,

jolloin saat esiin viestiluettelon.

X Selaa haluamasi viestin kohdalle pyörittämällä

-

näppäintä ja lue se painamalla

-näppäintä.

X Pyörittämällä

-näppäintä voit joko selata viestin läpi tai

saada esiin itse viestin, lähettäjän tai lähettäjän
puhelinnumeron sekä viestin vastaanottopäivämäärän ja
-ajan.

Autopuhelimessa on useita valitun viestin käsittelyvaihtoehtoja:
X Paina -näppäintä.
X Selaa haluamasi vaihtoehdon kohdalle pyörittämällä

-

näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.