810 Car Phone - Turvallisuutesi vuoksi

background image

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla
vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä
käyttöoppaasta.

OFF-TILA

Kytke autopuhelin off-tilaan silloin, kun matka-
puhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa
häiriöitä tai vaaratilanteen. Voit tehdä tämän
pitämällä

-näppäintä alhaalla, kun sytytysvirta on

kytkettynä.

LIIKENNETURVALLISUUS

Muista, että moottoriajoneuvon turvallinen käyttö
liikenteessä edellyttää kaikilta ajoneuvojen kuljetta-
jilta suurta tarkkaavaisuutta. Käytä autopuhelinta
vain, jos liikenneolot sallivat sen turvallisen käytön
Tarkista, rajoittavatko paikalliset lait tai määräykset
matkapuhelinten käyttöä ajon aikana.

HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka
voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.

OFF-TILAAN TANKATESSASI

Kytke autopuhelin off-tilaan huoltoasemalla.
Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien
läheisyydessä.

OFF-TILAAN RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Kytke autopuhelin off-tilaan räjäytystyömaan lähellä.
Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.

VALTUUTETTU ASENNUS JA HUOLTO

Vain valtuutettu ammattihenkilö saa asentaa tai
korjata puhelimen.

LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Liitettäessä puhelin toiseen laitteeseen kaapelin tai
langattoman Bluetooth-tekniikan avulla lue tarkat
turvaohjeet asianomaisista käyttöohjeista. Älä liitä
yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on
verkon kuuluvuusalueella.
XPidä

-näppäintä alhaalla, kunnes teksti

Soitetaanko hätäpuhelu?

tulee näyttöön. Vahvista

painamalla -näppäintä.
XKun haluat vahvistaa turvakyselyn, valitse

Kyllä

painamalla

-näppäintä. Kun haluat peruuttaa sen,

valitse

Ei

pyörittämällä

-näppäintä ja painamalla

-näppäintä.

Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin
saat luvan siihen.

SOITTAMINEN

Varmista, että auton sytytysvirta on kytkettynä. Valitse
haluamasi puhelinnumero tai näppäile puhelinnumero
ja suuntanumero. Paina sitten

-näppäintä. Voit

lopettaa puhelun painamalla

-näppäintä. Voit

vastata puheluun painamalla

-näppäintä.

background image

Verkkopalvelut

6

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ANTENNI

Radiotaajuusaltistumista koskevat
radiolähetinlaitteiden vaatimukset edellyttävät, että
antennin ja lähimmän henkilön välillä on oltava
vähintään 20 cm:n etäisyys.

SULAKKEEN VAIHTAMINEN

Vaihda palaneen sulakkeen tilalle samantyyppinen ja
-kokoinen sulake. Älä koskaan käytä nimellisarvoltaan
suurempaa sulaketta!

Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty
käytettäväksi (E)GSM 900- ja GSM 1800-verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkko-
palveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa
sovittavia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun
on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta
palveluntarjoajaltasi.

!

Jotkin verkot eivät ehkä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä
ja/tai palveluja.

Tietoja lisävarusteista

Varoitus!

Käytä vain sellaisia lisävarusteita, jotka puhelimen valmistaja
on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa.
Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä puhelinta
koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisävarusteiden saatavuudesta saat
puhelimen myyjältä.

background image

Yleistä tietoa

7

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.