810 Car Phone - Snel toegang tot contactpersonen

background image

Snel toegang tot contactpersonen

U kunt als volgt een contactpersoon snel opbellen:

X

Ga in de standby-display naar de eerste letter van de naam
van de contactpersoon en druk op

.

X

Ga naar de naam en druk op

om het nummer te kiezen.

Opmerking

Zie "Contacten downloaden" op pagina 52 voor
informatie over het opslaan van contactpersonen.

Opmerking

U kunt aan elke naam in de lijst met contactpersonen
maximaal vijf telefoonnummers toekennen. Zie
"Contacten" op pagina 33 voor meer informatie.

background image

Voordat u de telefoon in gebruik neemt

11